a m b ie n t e (nl)

aa p n oo t m ie s l o g ie s

Ambiente

fietsroute noordoostBeschermde dorpsgezichten, fraaie kerken en molens, historische terpen en kloosters en de ongerepte kwelders langs de Waddenkust zijn zo maar een paar van de kenmerken van het gevarieerde landschap rondom ons dorp Reitsum. Voor vakantiegangers en dagrecreanten die houden van rust, ruimte, cultuur en natuur is onze Bed en Breakfast ‘Aap, noot, Mies’ een verademing.

Er zijn veel fiets- en wandelmogelijkheden. Naast verschillende landelijke fietsroutes zoals de Waddenzeeroute en de Rietlandroute en de lange afstands wandelroute Noordzeekustpad, zijn er ook veel regionale routes die de u langs de verschillende bezienswaardigheden voeren. Voor onze deur staat knooppunt 17 van het Fietsroutenetwerk Noordoost Fryslân. Dit netwerk verknoopt kleinere fietsroutes aan elkaar. Zo kan een eigen fietsroute worden samengesteld.

Naast fietsen en wandelen, biedt de omgeving ook voldoende watersportmogelijkheden zoals varen, vissen en kanoën. Ons buurdorpje Burdaard is met haar ligging aan de Dokkumer Ee een bekende aanlegplaats voor watersporters en dat zorgt in de zomer voor een gezellige drukte.

De Flieterpen

kerk janumOm zich tegen het water te beschermen gingen de vroegste bewoners van Fryslân er toe over hun woonplaats op te hogen, hierdoor ontstonden de terpen. Later zijn veel van deze terpen om de vruchtbare grond weer afgegraven. Het gevolg is dat dan alleen de kerk nog op een heuvel staat.

Ons dorp Reitsum is één van de vier terpdorpjes die gezamenlijk de ‘Flieterpen’ vormen (flieden = vluchten). Lichtaard, Reitsum, Ginnum en Jannum beschikken alle vier over fraaie dorpskerken. In de kapel bovenop de terp van Jannum bevindt zich sinds 1947 het Kerkmuseum. Het dertiende eeuwse kerkje herbergt onder andere één van de grootste collecties middeleeuwse sarcofagen van Europa.

Omgeving